Sentral godkjenning:


Firmaet har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven § 98. - grunn og terreng.

Ansvarlig utførende:
For Grunn og Terrengarbeid, tiltaksklasse 1

Ansvarlig kontrollerende for utførelse:
For Grunn og Terrengarbeid, tiltaksklasse 1

Ansvarlig utførende:
Riving og miljøsanering, tiltaksklasse 1

Ansvarlig kontrollerende for utførelse:
Riving og miljøsanering, tiltaksklasse 1